Saltar la navegación

Inicio

APLICACIÓN DE BASES DE DATOS

Este sinxelo aplicativo serve para o mantemento e actualización da base de datos de actividades do CIFP Leixa.

Este aplicativo utiliza os recursos de Google Suite implementados co Timeline JS, o que nos permite insertar as bases de datos nos recursos web do instituto manténdoas actualizadas de forma automática.

Esta web confeccionouse con eXeLearning.

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)